SAKURA SHABU-SHABU HUNTINGTON BEACH

Sakura shabu-shabu Huntington Beach

16871 Beach blvd
Huntington Beach, CA 92647
(714) 841-8885

Sakura Lake Forest

SAKURA LAKE FOREST

23624 El Toro rd Ste D
Lake Forest, CA  92630
(949) 446-8388

SAKURA FULLERTON

SAKURA FULLERTON

225 N Harbor Blvd,
Fullerton CA 92832
(714) 879-1510

SAKURA ANAHEIM

SAKURA ANAHEIM

605 N EUCLID ST
Anaheim CA 92801
(714) 778-8991